W ramach projektu wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie w skutek epidemii COVID-19 REFRA Sp. z o.o. otrzymała pomoc finansową w kwocie 307.497,36 PLN. Wkład Funduszy Europejskich tego dofinansowania wyniósł 100% a udzielony został na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Celem projektu i planowanymi efektami jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 3 miesięcy 2020 roku – sierpień, wrzesień i październik.